Chúng ta không hơn nhau ở xuất thân mà là thái độ sống

Mọi người trong mỗi chúng ta đều được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau.

Và có những người có xuất phát điểm thấp hơn những người khác.

Nhưng đừng vì thế mà than vãn cuộc sống

Bởi

Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu.

Và nếu quan sát kĩ cuộc sống ta sẽ thấy những người thành công hay vĩ nhân thực sự. Họ đã có một tuổi thơ khó khăn.

Hãy thôi than vãn về cuộc sống và đứng dậy hành động từng chút một đi.

Hãy nghĩ về những con kiến. Hãy làm việc như chúng. Mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết.

Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu.

Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu.

#duongxuanphi

Ý kiến của mình là