SỰ THẬT…

Bạn nói rằng: Tao sẽ khởi nghiệp!Bạn có một mục tiêu lớn.Bạn có nhiều ý tưởng táo bạo.Bạn có cả tuổi trẻ đầy thời gian. Mọi người...

GARYVEE

KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!

Khi bắt đầu bao giờ chẳng có khó khăn? Dù bắt đầu sự nghiệp, bắt đầu công việc, bắt đầu kinh doanh đều giống nhau: Không một thứ gì tươi đẹp trên...