Tôi Ghét Sống Tầm Thường !

Tôi Ghét Sống Tầm Thường ! ( Thấy bài diễn thuyết này rất sâu sắc và bản thân tôi cũng giống như vậy nên muốn chia sẻ cho những con người ko muốn sống...