Những câu nói hay nhức nhối

NHỮNG CÂU NÓI HAY NHỨC NHỐI

1/ Tại nơi mà bạn cảm thấy khó chịu sẽ hình thành nên ý tưởng. Ý tưởng luôn khởi phát từ vấn đề, một nhức nhối. 2/ Nếu một ngày bạn buồn, hãy...

So sánh là gánh nặng

SO SÁNH LÀ GÁNH NẶNG

Một trong những gánh nặng lớn nhất mà người đời phải chịu đó là nỗi đau của việc so sánh chính mình với người khác. Họ luôn đổ lỗi vì xã hội ảnh...

Quá tam ba bận

QUÁ TAM BA BẬN

Khi trẻ, nhiều người cảm thấy có thể tùy thích sử dụng thời gian bao nhiêu cũng được. Nhưng khi càng có tuổi, trải qua càng nhiều việc thì bạn sẽ thấy...