Điều gì làm nên 1 thằng đàn ông chính hiệu?

Điều gì tạo nên 1 người đàn ông

DXP tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ – Điều gì tạo nên 1 thằng đàn ông

Là một thằng đàn ông, việc giữ lời và chịu trách nhiệm với việc nói và làm là rất rất quan trọng.

Nói thực thì tớ cũng có nhiều lúc thất hứa, và những lúc như vậy, tớ cảm thấy rất áy náy, và tớ sẽ chịu trách nhiệm cho việc thất hứa đó, phải khắc phục được hậu quả của lời hứa đó, lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm được.

Và để giữ lời hứa của chính mình, tớ sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt thòi về bản thân.

Việc giữ lời hứa và chịu trách nhiệm về bản thân là cực kì quan trọng đối với chính chúng ta.

Bởi lẽ, khi chúng ta giữ lời hứa và chịu trách nhiệm về việc mình làm, ta mới cảm được giá trị , trọng lượng lời nói của bản thân, từ đó, người khác mới xem trọng bạn được.

Sự tự tin bắt buồn từ việc giữ lời hứa và chịu trách nhiệm về bản thân.

Vậy nên để làm một thằng đàn ông bản lĩnh, phải giữ lời hứa tuyệt đối và chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

DXP

Ý kiến của mình là