Sao phải chờ

SAO PHẢI CHỜ?

Theo bạn, quả trứng hay con gà có trước? Cách bạn trả lời sẽ cho thấy tư duy của bạn. Dù câu trả lời là “quả trứng” hay “con gà”, nếu bạn đưa ra...