Luật nhân quả

LUẬT NHÂN QUẢ

LUẬT NHÂN QUẢ “Con người sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận lãnh hậu quả của những việc họ đã gây ra. Nếu không phải lúc này, thì vào lúc khác, không...