Nội tại phi thường

NỘI TẠI PHI THƯỜNG

Một trong những nhân vật thể hiện cho lối sống bằng con tim, chứ không phải bằng lý trí, chính là Forrest Gump của bộ phim cùng tên. Anh ta sống vô...